Inny znaczy gorszy?

1357987790-WfjXHV
Nie lubimy inności. Nie wiem czy to zjawisko uwidocznia się jakoś szczególnie tylko w naszym kraju, czy występuje powszechnie...